Har det nogensinde i hele dit liv virket på dit humør, når nogen har sagt:  “Lad være med at være så sur eller så glad eller så …”.

Kan man ændre en følelse, fordi man bliver bedt om det, selv med vores selvbevidsthed? Ikke rigtigt vel?  Når hunden f.eks. gør af fremmede hunde på gåturen, hjælper det ikke noget at skælde den ud – Hundens følelse ændrer sig ikke. For at kunne ændre en adfærd, må vi forstå følelsen og hjælpe hunden til at kunne håndtere situationen på en anden og mere hensigtsmæssig måde. Når hunden får følelsen af at der er kontrol over situationen og den får erfaring med at det ikke bliver en konfliktfyldt situation, så ændrer hundens følelse omkring situationen og dermed ændrer hunden adfærd.

– Det tager tid og og starter IKKE med at råbe: “Hold nu op med at gø!!!! ”